Impact logo
Ledergruppe

Har du en effektiv ledergruppe?

Sliter du med å få ut potensiale i ledergruppen din? Får du tilstrekkelig fokus på forretningsutvikling og kan ta rette kommersielle grep? Har du har krav fra styret og eiere som krever endringer og drastiske grep? Har du kanskje en eller flere sterke dominerende person i gruppen som alltid opponerer og skaper utfordringer? Møtes mange nye forslag med negativitet og lite lyst til endring?

Mange ledere kjenner seg nok igjen og kan svare ja på flere av punktene over. Ledergruppen er et av selskapets viktigst verktøy for å lykkes. Disse skal være ambassadører og bjellesauer for medarbeiderne i sine respektive avdelinger. I tillegg til dette skal de materialisere selskapets mål og skape resultater.

De som lykkes best har ledergrupper som er balanserte med stort lagfokus. Nå er det slik at lagfokus ikke skal begrense den enkeltes driv og motivasjon innen eget område. Men man må ha et balansert forhold og alltid tenke hva og hvordan man bidrar til selskapets drift og lønnsomhet.  Ofte ser man at det etablerer seg ukultur i noen ledergrupper. Noen ganger ved at sterke personligheter tar for mye plass og skaper ubalanse. Her har toppleder et klart ansvar i å ta tak i situasjonen. Man fra å skulle ha gjort det til å gjøre kan være en lang vei…  Rådet er her å ta det så tidlig som mulig, ikke vent !

Ofte er det personlige egenskaper og ikke faglige som ødelegger dynamikken i gruppen.  

Vi i Impact kan hjelpe deg og dere med å sette sammen team etter grundig kartlegging, tester og intervjuer av aktuelle kandidater.  Videre kan vi tilby CEO-støtte eller lederstøtte samtaler til ledere som kan ha behov for dette. Ofte kan det være bra å få drøftet problemstillinger med uavhengig tredjepart som kan kjenne seg igjen i situasjonene.

Vi er klare til å hjelpe deg!

Rune Strande
Seniorkonsulent rekruttering
tlf : 40 80 52 24  / rs@impact.no

Relaterte artikler

2 menn håndtrykk intervju

5 spørsmål til senior rekrutteringskonsulent

Mann med blå skjorte jobber

5 tips til deg som vil skrive en treffende søknad

kandidat eller selger

Er du kandidat eller selger?

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50