Impact logo
Mann hjelper CEO med gode råd

CEO støtte -vi tilbyr råd, veiledning og oppfølging

Er du CEO, Daglig leder eller har lignende ansvar? Da har du sannsynligvis kjent på følelsen av å være alene i rollen din for å imøtekomme krav og forventninger fra eiere (aksjonærer), styret, ledergruppen og de ansatte.

IMPACT har utviklet produktet CEO støtte. Dette er en tjeneste hvor vi tilbyr råd, veiledning og oppfølging gjennom samtaler med noen av våre konsulenter som har bred leder- og toppledererfaring og som har kjent på følelsen, ikke bare lest om den.

Flere kan vel kjenne seg igjen i følgende scenario: Du har akkurat kommet på kontoret mandag morgen da HR sjefen står i døren og ber om en samtale grunnet nylig oppstått personalsak. Styreformannen ringer omtrent samtidig og ber om en ekstra rapport til kommende styremøte med leveringsfrist samme dag. Når du så har bestilt rapporten får du en telefon fra største aksjonær som ber om lønnsomhetskalkyle og prognose som må foreligge i løpet av påfølgende dag. I tillegg jobber du med et nedbemanningsforslag som skal ferdigstilles for å imøtekomme eiernes forventning om kostnadsreduksjon. Før lunsj kommer så tillittsvalgte inn på kontoret og vil ha redegjørelse for ryktene om kostnadskutt.
Når du så er tilbake fra lunsj, kommer telefon fra skolen om at du må hente sønnen da han er syk!

Samtaler og støtte fra to konsulenter.

Dette er en hverdag mange ledere kjenner seg igjen i. Man utfordres til å prioritere ulike krav på ulike nivåer på jobb, og i tillegg er familiære krav og forventninger en viktig faktor for de aller fleste av oss.

I slike situasjoner kan det være godt å lufte tanker og ideer med en objektiv tredjepart som kjenner seg igjen i rollen. Det er lettere å snakke om disse tingene med en som ikke er direkte involvert. Mange ønsker ikke å gi inntrykk av at man ikke mestrer situasjonen. Dette gjelder på alle fronter, men kanskje mest i arbeidsforholdet, opp mot styret og eiere. I tillegg gjelder dette også opp mot egen ledergruppe, der man må ivareta sin autoritet som øverste leder.

Mann hjelper CEO med støtte og gode råd.

I forhold til egen ledergruppe er det også mange som kan ha betydelige utfordringer med personer som tar stor plass, eller ikke presterer. Manglende dynamikk i gruppen kan i betydelig grad påvirke produktivitet og lønnsomhet. Eksterne innspill og råd om bevisstgjøring, møtestruktur og optimal sammensetning av gruppen kan være en måte å tilnærme seg disse utfordringene på. I dette ligger metoder for bygging av lagfokus og samlet engasjement som skaper begeistring.

Kjenner du deg igjen i noe av dette?

Vi tilbyr abonnementsordninger på et avtalt antall timer og tidsrom, men også ad-hoc møter.

Det er deg det kommer an på – vi ser fram til å høre fra deg.

Rune Strande

Seniorkonsulent rekruttering

mob: 40805224

rs@impact.no

LinkedIn profil HER

Stig Solberg

Seniorkonsulent rekruttering

mob: 91635552

ss@impact.no

LinkedIn profil HER

Relaterte artikler

2 menn håndtrykk intervju

5 spørsmål til senior rekrutteringskonsulent

Mann med blå skjorte jobber

5 tips til deg som vil skrive en treffende søknad

kandidat eller selger

Er du kandidat eller selger?

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50