Rekruttering

Vi bistår med å finne den rette kandidaten ved å gjennomføre en grundig rekrutteringsprosess som starter med en grunnleggende kartlegging av ønsket profil opp mot oppdragsgivers behov. Ofte er vi rådgivere i forhold til ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn for å kunne dekke den aktuelle rollen på best måte. Vi samarbeider tett med oppdragsgiver i hele prosessen og gjør vårt ytterste for å tilfredsstille krav og forventninger. Dette gjelder vårt spesialfelt lederrekruttering og rekruttering av både styreledere og styremedlemmer.

Lederrekruttering

Impact har lang erfaring i å rekruttere ledere på alle nivåer. Vi har omfattende kandidatbaser og avansert metodikk for å finne den rette til akkurat ditt behov.

Lederkandidater blir ofte hentet direkte og ikke gjennom tradisjonell annonsering. Med dette kan du få de beste kandidatene som i utgangspunktet ikke nødvendigvis er på jobbsøk.

Vi bistår også ved sammensetning av ledergrupper for å optimalisere profilsammensetning for best dynamikk og kommersielt driv. I tillegg kan vi bistå med rådgiving og bistand i forhold til strategiske utviklingsplaner for å få ut det kommersielle potensialet.

Behov for erfarne styremedlemmer eller styreledere?

Optimal sammensetning av styret en viktig suksessfaktor for ethvert selskap. Vi bistår med å identifisere kompetansebehov og kan sette sammen styrer/ledergrupper med matchende og utfyllende kvalifikasjoner. Ved bruk av tester og seleksjon kan vi sammen med oppdragsgiver finne de rette profilene som sikrer et dynamisk og kompetent styre eller ledergruppe.

Impact har en base over tilgjengelige styremedlemmer og styreledere med tung kompetanse innen mange bransjer. Vi har bra dekning innenfor de fleste områder, men har et spesielt fokus mot Bank/Finans/Inkasso.

Finner du dette interessant?
Kontakt Rune Strande på 40 80 52 24 eller rs@impact.no

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50