Impact logo
Mangfold av kolleger på jobb

Rekruttering og diskriminering

Kjenn diskrimineringslover

Arbeidsmarkedet består av mennesker med ulik bakgrunn, og i rekruttering er det viktig å kjenne til Diskrimineringsloven, som gjelder for alle deler av samfunnet, unntatt familie- og privatliv.  Det er ikke lov å diskriminere noen på rase, etnisitet, kjønn, seksuell legning, religion, språk, kultur, etc.

Diskrimineringsloven legger vekt på

  • Likeverd
  • Like muligheter og rettigheter
  • Tilrettelegging
  • Tilgjengelighet

Bedriftene skal legge til rette for mangfold på arbeidsplassene, og de bedriftene som skal levere årsrapport skal beskrive hvilke tiltak som er iverksatt for å fremme dette.

Utfordringer kan inntreffe i alle ledd i rekrutteringsprosessen

Tiltrekke seg kandidater

Bedriften skal kunne være en arbeidsplass for alle, og fremstå som en attraktiv arbeidsplass for alle.

Behovsanalysen

Det kan ikke lages stillinger som ekskluderer noen fra arbeidsmarkedet på grunner som nevnt over.

Metodene som benyttes må være tilpasset alle, og vi må være spesielt oppmerksomme på språk og kulturforskjeller ved intervju og bruk av tester. Tester må foregå på morsmål, og normgruppen må være tilpasset språket. I intervju må vi legge spesielt til rette for at kandidaten skal føle seg vel, og stille gode spørsmål som ikke komme i konflikt med deres kultur eller tradisjon.

Noen ikke-vestlige kulturer er ikke vant til hypotetiske spørsmål, og er også i større grad vant til å henvende seg til overordnet før de tar en beslutning.

Det kan også være en stor utfordring å få gjennomført bakgrunnssjekk av utdanning og erfaring for utenlandske kandidater. Egne firmaer har spesialisert seg på dette. Referansesamtaler kan også være umulig å få gjennomført.

Personer med ulik hudfarge holder tomler opp

Ansettelse

Bedriftene oppfordres til økt mangfold på arbeidsplassene, og det er viktig at det legges til rette for dette. Hvis kandidatene ellers vurderes like, kan det diskrimineres positivt (gi fortrinn) inntil målet for mangfold er nådd. Hvis en person mener seg diskriminert i en rekrutteringsprosess legger loven til grunn at diskriminering har funnet sted, og bevisbyrden ligger på bedriften som rekrutterer.

Introduksjon

Det skal være en introduksjonsplan for den nyansatte – og for eksempel ekstra opplæring kan være nødvendig. Det skal ikke arrangeres sosiale aktiviteter i bedriften som ikke alle kan være med på.

Sett deg godt inn i oppgavene og fallgruvene faget når du skal rekruttere – Grundighet varer lengst.

Relaterte artikler

2 menn håndtrykk intervju

5 spørsmål til senior rekrutteringskonsulent

Mann med blå skjorte jobber

5 tips til deg som vil skrive en treffende søknad

kandidat eller selger

Er du kandidat eller selger?

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50