Impact logo
Mann går på en vei med skinnveske i hånda

Hva må du forberede deg på før andregangsintervjuet?

Rekrutteringsprosessen går videre. Etter førstegangsintervjuet har noen flere kandidater fått avslag, men du er fortsatt med i prosessen. Nå er du er invitert til et nytt intervju, og rekruttererens hypotese er fortsatt at du kan være en aktuell kandidat til den ledige stillingen det rekrutteres til. Det er opp til deg å vise at hypotesen er riktig.


Som jobbsøker, eller «tilbyder av arbeidskraft» som jeg liker å kalle det, er det en ting som gjelder: å vinne konkurransen om den ledige stillingen. Målet om å vinne er det samme uansett om du er på flukt fra nåværende stilling eller tilværelsen som arbeidsløs, eller på jakt etter drømmejobben.

Det andre intervjuet

Før du gikk fra det første intervjuet, eller da du fikk innkalling til det andre, spurte du kanskje om hvordan prosessen vil bli videre? Hvem skal du møte? Hva er agendaen for møtet? Møter du konsulenten fra rekrutteringsbyrået igjen, eller skal du møte representanter for arbeidsgiveren, eller kanskje begge? Hvis du skal møte arbeidsgiveren for første gang er du tilbake til førsteinntrykket den du skal møte får av deg, og du må gjenta «historien om meg» fra forrige intervjurunde.

Kompetanseavklaring og bidrag

Uansett hvem du møter – etter innledningen må du være forberedt på detaljerte spørsmål knyttet til din kompetanse og erfaring. Her er det du som er eksperten. Hva vil være ditt viktigste bidrag til bedriften hvis de ansetter deg? Forbered deg på åpne spørsmål om hvordan du vil utføre jobben, altså løse de arbeidsoppgavene som er beskrevet i annonsen. Har du gjort noe av dette tidligere? Bruk i så fall konkrete eksempler fra tidligere jobber og situasjoner du har vært i når du svarer. Hvordan planla du oppgaven? Hvordan gjorde du jobben rent praktisk? Hva ble resultatet? Hvem jobbet du sammen med? (Her har du eventuelle referansepersoner). Lærte du noe underveis som du kan dra nytte av senere? Du kan forberede spørsmål knyttet til dette, og eventuelle andre oppgaver som ligger til stillingen, altså spørsmål som begynner med hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan, hvilken, når etc. 

Tester og oppgaver

Hvis du har besvart tester underveis i prosessen (evnetester og/eller personanalysetester) vil du få en tilbakelesing av resultatene slik at du kan utdype og forklare eventuelle ting du er uenig i. Du har kanskje også forberedt et case eller en oppgave som du skal presentere i møtet. Her må du holde deg til oppgaven og husk at innholdet og det du sier er viktigere enn utseendet på presentasjonen (hvis du da ikke har søkt en stilling som grafisk designer). Husk også å passe tiden du har fått til rådighet.

Gjensidighet

På dette tidspunktet vet rekrutterer / arbeidsgiver ganske mye om deg, men det er like viktig at du vet så mye som mulig om bedriften og personene du skal jobbe sammen med i den nye jobben. Hva du velger å fortelle eller spørre om er opp til deg, men vær åpen og ærlig. Etter intervjuet skal begge parter ha nok informasjon om hverandre til å kunne si både ja og nei til henholdsvis kandidaten og eventuelt tilbud om jobb. Er svaret fra begge JA er det bare å finne fram kontrakt og penn og bli enige om en felles framtid.

Relaterte artikler

2 menn håndtrykk intervju

5 spørsmål til senior rekrutteringskonsulent

Mann med blå skjorte jobber

5 tips til deg som vil skrive en treffende søknad

kandidat eller selger

Er du kandidat eller selger?

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50