5 steg mot vellykket ansettelse

– Nedgangstider krever dyktige ansatte. En vellykket ansettelse er helt avgjørende, mener Arvid Brandmo i Impact.

Del sak:

IMPACT er spesialister på rekruttering og har over mange år levert rekrutteringstjenester til mange av Norges mest kjente bedrifter innen sine bransjer.

IMPACT er kjent for å gå grundig til verks. Etter at jobbprofil og annonser er på plass, følger intervjuprosess, personanalyse, grundig referansesjekk og i enkelte tilfeller kredittsjekk. Om kunden ønsker det, gjennomfører IMPACT også jobbrelaterte caser og evnetester.

– Bedriften må vise styrke. Dette sier vi av erfaring. Senk derfor aldri kravene til rekrutteringen. Det er nå du skal finne de menneskene som kan bidra til positiv vekst og økt omsetning, sier Arvid Brandmo.

 

Skal du rekruttere nå? – Her er 5 steg for å oppnå en vellykket ansettelse!

 

1. VÆR KLAR:

Utarbeid en jobbprofil for å klargjøre hvilke kvaliteter du skal se etter. Minimumskrav til søkerne må være klargjort, tilpasset den konkrete jobbens innhold. Husk å stille kontrollspørsmålet: Hva skal selskapet oppnå med denne rekrutteringen?

2. VIS FOLKESKIKK:

Innkall aktuelle kandidater til en innledende samtale – og sørg for å behandle alle som du vet ikke får jobben på en slik måte at de kan tenke seg å søke senere.

3. IKKE GÅ PÅ AKKORD MED KVALITETEN:

Å avstå fra ansettelse er å foretrekke fremfor en feilansettelse. Feil person på feil sted vil være til skade for bedriften, og kandidaten vil heller ikke trives i en jobb han eller hun ikke er kvalifisert for.

4. PRIORITER RIKTIG:

Mange mangler den nødvendige kompetansen og erfaring til å foreta ansettelser. En lederjobb i dag er krevende, det er også rekrutteringsarbeidet. Prioriter derfor din tid og dine krefter, og overlat rekrutteringen til den som er best egnet – enten det er i egen organisasjon eller ved at du engasjerer et profesjonelt rekrutteringsbyrå.

5. BRUK ET FINMASKET GARN:

Sett ut et finmasket garn. Du vil få mye «småfisk» samtidig som du skal være trygg på at de store «ruggene» ikke slipper unna. Å spre budskapet riktig er også en kunst. Valg av annonseringskanaler og bruk av sosiale medier kan være helt avgjørende for tilfanget av interessante kandidater.

 

 Et siste tips fra oss for å få en vellykket ansettelse:

I krevende tider kan du ikke gå på akkord med rekrutteringen, men husk: Tenk fort – langsomt!

IMPACT har konsulenter klare til å gjøre grundig arbeid hurtig  Finn din spesialist i dag!