Impact logo

Stig Solberg

Seniorkonsulent rekruttering

Stig har arbeidet som toppleder i nasjonale og globale teknologibedrifter i over 30 år og har bred kunnskap og forståelse for internasjonal handel med teknologiprodukter og tjenester. God erfaring fra ledelse av norske bedrifter med utenlandsk eierskap. Rekrutterer ledere og spesialister til teknologi- og handelsbedrifter. Stig er utdannet Cand.mag. med fagkombinasjon Elektronikkingeniør og høyskolekandidat i Økonomi/Administrasjon. Har også vært styremedlem og leder av Elektronikkindustriforeningen (EIF).

Stig kom til Impact i 2010, og er DNV GL sertifisert rekrutterer.

Ta kontakt med Stig Solberg

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50