Impact logo

Rune Strande

Daglig leder – Partner

Rune har lang og bred mellom og toppledererfaring hovedsakelig fra Bank og Finans. Dette i Europay Norge (Risk Manager), SEB (Banksjef), yA Bank (CEO), Han har siden 2019 jobbet med ledelse/rekruttering/search/consulting  i Impact.

Ved siden av å være leder og partner i selskapet har Rune fokus på toppleder og lederrekruttering innen alle bransjer, med spesiellt fokus mot bank og finans. I tillegg jobber han bl.a med rekruttering av styreledere og medlemmer.

Rune har ved siden av Master program i strategisk ledelse, gjennomgått en rekke lederutviklingsprogram hos tidligere arbeidsgivere. Han er genuint opptatt av rett person og kompetanse på rett plass.

Ta kontakt med Rune Strande

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50