Impact logo

Arvid Brandmo

Fagansvarlig Rekruttering - Partner

Arvid kom til IMPACT høsten 1998 og var da med å starte opp forretningsområdet rekruttering i selskapet. Han har de påfølgende årene jobbet med rekruttering av spesialister og ledere. Arvid har erfaring fra SAS, Ambulansetjenesten i Oslo og Galleberg AS, hvor han de siste årene var opplærings- og rekrutteringsansvarlig. Arvid har spisskompetanse innen Search og er sertifisert bruker av testverktøyene Master Person Analyse (MPA), Master Competense Evaluation (ACE), Cut-e, Shapes og Views. Han er DNV GL Sertifisert Rekrutterer.

Ta kontakt med Arvid Brandmo

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
firmapost@impact.no

23 06 70 50