Vil du være med i vårt HR-nettverk Bjørvika?

Del sak:

Et nettverk for HR-ledere i Oslo sentrum.


Nettverket består av HR-ledere fra mange ulike bransjer, noe som gjør erfaringsutvekslinger enda mer givende for våre medlemmer. Vi møtes for å dele, lære og inspirere hverandre om temaer innen HR-faget.

Det blir 8 møter i 2020, vanligvis på onsdager Kl. 0830-1115.

Neste møte er 26. februar 2020. Tema er Off-boarding.

Vi vil ikke ha noen årsavgift for 2020. Betingelsen for å være med i nettverket er at du deltar og bidrar som et aktivt medlem i nettverket.  Dette innebærer deltakelse så ofte du har mulighet på våre møter og ellers bidra der du kan til gruppen. Deltakere som ikke er aktive vil over tid meldes ut av nettverket.

Påmelding:
Send en epost til Tim Rosenkilde tim@impact.no for å melde din interesse for HR-nettverk Bjørvika.