Vil du delta i HR-Nettverk Bjørvika?

Praktisk:

Send forespørsel om deltakelse til Tim Rosenkilde i Impact AS (e-post: tim@impact.no).
Vår neste samling er 23. mai kl. 08.30-11.15 (kun medlemmer)

Tema: Organisasjonsmodeller

Hybride/linje/prosjekt- og matriseorganisasjoner. Hva er forskjellene? I møtet vil vi få innspill og diskusjon om temaet av deltakere fra DnB, Qvartz, og Banenor.

Arrangør:

Arrangør av nettverket er Tim Rosenkilde i Impact
Impact er spesialister på rekruttering, utvikling og omstilling.
www.impact.no

Design og utvikling av Konsis Digital