Utvikling

Har du hørt om fenomenet strategilekkasje? Undersøkelser viser at det i mange organisasjoner er forbløffende lav kunnskap om bedriftens markedsstrategi – særlig blant dem som i størst grad skal bidra til at strategien gjennomføres. Det utførende nivået, enten det er førstelinjeledere eller medarbeidere i salg og service er nøkkelpersonene for å sikre gjennomføring.

Gjennomføring

Vi ser hvilken formidabel effekt det har, særlig på topplinjen når disse forstår strategien og dens konsekvenser for det operative arbeidet. Når strategi, prioriteringer og arbeidsmetodikk henger sammen skaper dette virkelig slagkraft. I Impact har vi lang erfaring med trening og utvikling av både ledere og medarbeidere. Alltid med utgangspunkt i å forstå – og kunne oversette oppdragsgivers strategi til praktisk handling.

Ledere som viser vei

Flasker er trangest på toppen. I overført betydning gjelder dette også i organisasjoner.

Ledere er ofte for lite tydelige og konkrete i sitt lederskap. Vi trenger ledere som viser vei. Som forstår sin rolle – og oppgavene knyttet til rollen. Ledere som evner å være tett på sine medarbeidere og som kan stille diagnosen på gode og dårlige prestasjoner. Som involverer seg på en motiverende og utviklende måte og som setter sin ære i å få frem talentene hos sine medarbeidere.

I Impact er vi svært opptatt av kvaliteten i det operative lederskapet. Vi arbeider meget tett med hver enkelt leder både som mentor og coach. Vi løfter den enkelte til å bli synlig, tydelig og respektert som leder.

Toppkarakter på resultat og service

Våre kunder gir oss toppkarakter på resultat, gjennomføring og service.

Vårt team av rådgivere kan bistå din bedrift med alt fra planlegging, prosjektering, trening av ledere, kurs og individuelle outplacementsamtaler. Ta kontakt med Tim Rosenkilde i dag

Få siste nytt fra Impact

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter og tips innen rekruttering, omstilling og utvikling.

Design og utvikling av Konsis Digital