Rekruttering

Vi bistår med en grundig rekrutteringsprosess som starter med en grunnleggende kartlegging av ønsket profil opp mot oppdragsgivers behov. Ofte er vi rådgivere i forhold til ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn for å kunne dekke den aktuelle rollen på best måte. Mange oppdrag løses ved search i tillegg til annonsering. Her har Impact kandidatlister innen ulike kategorier som består av kandidater som både er aktive søkere og kandidater som er i jobb, men ønsker å bli orientert om spennende muligheter. Disse kandidat/nettverkslistene har vist seg mer og mer aktuelle i et utfordrende marked med få søkere gjennom annonsering.

Vi har erfart at grundighet varer lengst

I over 25 år har vi gjennomført oppdrag med fokus på grundighet. Tusenvis av oppdrag og titusenvis av intervjuer har gitt oss bred erfaring i rekrutteringsfaget og én ting har vi lært – repetisjon og kompromissløst søkelys på kvalitet gir solide kandidater til beste for våre oppdragsgivere.

Vi har erfart hvilke suksesskriterier som ligger bak gode prestasjoner i et konkurranseutsatt næringsliv – dette i tillegg til fokus på proaktivitet i forhold til metodikk, system og digitalisering i et dynamisk marked for å skape vellykkede rekrutteringsprosesser.

Prosessen, steg of steg

Trenger du en ny kollega?

Steg 1

Gjennomgang og utarbeidelse av spesifikk jobbanalyse i samarbeid med oppdragsgiver. Planlegge prosessen videre og utlyse stillingen i hensiktsmessige medier, herunder SoMe.  

Steg 2

Mottak og registrering av søknader. Kartlegging og søk i egne baser samt  i eksterne baser. Kontakt med potensielle og reèlle søkere frem til søknadsfristen. Utvelgelse av mest aktuelle kandidater.

Steg 3

Gjennomføring av tester. Vi bruker personlighetstester, ferdighetstester, evnetester og kognitive tester. Vi innhenter dokumentasjon fra  kandidatene, og velger kandidater som kalles inn til intervju.

Steg 4

Første intervjurunde med kandidatene. Vi ser på testresultater, utfører tilbakelesing på disse og innhenter referanser. Utvelgelse av kandidater.

Steg 5

Presentasjon av kandidater til oppdragsgiver. Annen gangs intervju og eventuelt tredje gangs intervju blir gjennomført. Endelig vurdering blir gjennomført i samarbeid med oppdragsgiver. Sluttintervju og ansettelse.

Steg 1

Gjennomgang og utarbeidelse av spesifikk jobbanalyse i samarbeid med oppdragsgiver. Planlegge prosessen videre og utlyse stillingen i hensiktsmessige medier, herunder SoMe.

Steg 2

Mottak og registrering av søknader. Kartlegging og søk i egne baser samt  i eksterne baser. Kontakt med potensielle og reèlle søkere frem til søknadsfristen. Utvelgelse av mest aktuelle kandidater.

Steg 3

Gjennomføring av tester. Vi bruker personlighetstester, ferdighetstester, evnetester og kognitive tester. Vi innhenter dokumentasjon fra kandidatene, og velger kandidater som kalles inn til intervju.

Steg 4

Første intervjurunde med kandidatene. Vi ser på testresultater, utfører tilbakelesing på disse og innhenter referanser. Utvelgelse av kandidate

Steg 5

Presentasjon av kandidater til oppdragsgiver. Annen gangs intervju og eventuelt tredje gangs intervju blir gjennomført. Endelig vurdering blir gjennomført i samarbeid med oppdragsgiver. Sluttintervju og ansettelse.

Les mer om rekruttering

2 menn håndtrykk intervju

5 spørsmål til senior rekrutteringskonsulent Stig Solberg

Mann med blå skjorte jobber

5 tips til deg som vil skrive en treffende søknad