Rekruttering

Vi har et bredt kompetansemiljø og bistår kunder i et vidt spekter av bransjer, og på ulike nivå. Vi er opptatt av å levere løsninger som er tilpasset våre oppdragsgiveres behov, og alltid med respekt for mennesker og verdier. Derfor lykkes vi med vårt arbeid innen rekruttering.

I våre prosesser er målet alltid å finne de rette kandidatene som kan bidra til fremtidig vekst. Første steg er en grundig analyse av bedrift og organisasjon, marked og rammebetingelser. Dette arbeidet leder frem til kriterier for suksess og en kravprofil for den enkelte stilling.

Med denne som utgangspunkt bruker vi annonsering, aktive søk i markedet, nettverk og baser for å finne egnede kandidater.

I utvelgelsesprosessen bruker vi veldokumenterte metoder, strukturerte intervjuer, og vi leverer grundig dokumentasjon av prosessene.

Kjerneverdi i vårt rekrutteringsarbeid er: «Grundighet varer lengst»

 

Sjekk gjerne ut våre råd og tips i  >  «Rekrutteringsskolen»