Outplacement og karrierådgivning

Vi bistår kunder i et vidt spekter av bransjer, og har spesialisert oss på utvelgelse av kandidater til ledelse-, salgs- og markedsstillinger. Vi tilpasser løsningene til våre kunders behov, og alltid med respekt for mennesker og verdier.

Outplacement

Vi er stolte over å kunne si at vi i snitt lykkes med å få 85% av våre kandidater ut i ny jobb innen tre måneder. Vi skal være en støttespiller som tilpasser tidsperspektivet etter situasjon, ønsker, kompetanse og kandidatens evner. Vår omstillingsavdeling har bistått nærmere 200 bedrifter med ulike nedbemanningsprosesser, og over 4.000 ansatte ut i nye jobber. Hensikten med vårt outplacement-program er ikke å rekruttere den enkelte kandidat, men snarere oppmuntre og bistå personen selv til å handle.

Vi gjennomfører oppdrag over hele landet og kan på kort tid bistå bedrifter med større omstillingsprosesser innen de fleste bransjer, og på alle nivåer i bedriften fra toppleder til produksjonsmedarbeidere.

Karriererådgivning

Våre konsulenter hjelper deg å få oversikt over dine karrieremål og hva som skal til for å nå de målene. Mulighetene er mange, og vi er her for å hjelpe deg å finne ut hvilke jobber som passer med din erfaring, personlige egenskaper, drømmer og forventninger til arbeidsmiljø.

Karriererådgivning handler ikke bare om ny jobb, det er like viktig med karriererådgivning når man er i en jobb. Du sitter kanskje allerede i drømmejobben i dag uten at du vet det. Gjennom karriererådgivning blir man mer bevisst egne egenskaper og ser kanskje nye muligheter der man allerede er.

Outplacement

Outplacement

1. Hvem er jeg?

For å finne ut hvem kandidaten er gjennomfører vi en MPA-test og et strukturert kompetanseintervju. På bakgrunn av dette skaper vi en kompetanseprofil som vi tar med oss videre i prosessen.

2. Hva vil jeg?

T-konti brukes for å hjelpe å peile ut alternative veivalg. Sammen med en EASI-test for å kartlegge motivasjon skaper vi i steg to en oversikt over hva slags tillinger og arbeidsplasser kandidaten kan trives med.

3.Hva er mulig?

Det er viktig å få en oversikt over hvilke muligheter som finnes for kandidaten. Dette gjør vi ved å gjennomføre et møte med hodejeger og et møte med en bemanningskonsulent. Deretter ferdigstilles CV og søknad. I denne fasen skal også CV publiseres på finn.no og RecMan, i tillegg til at LinkedIn-profilen burde gjennomgås og optimaliseres.

4. Plan fasen

Utforme prosjektplan
Kontaktskjema

5. Oppfølging

For å følge opp leadsene burde 12-i-prosessregelen tas i bruk sammen med relevant aktivitet på sosiale medier.

1. Hvem er jeg?

For å finne ut hvem kandidaten er gjennomfører vi en MPA-test og et strukturert kompetanseintervju. På bakgrunn av dette skaper vi en kompetanseprofil som vi tar med oss videre i prosessen.

2. Hva vil jeg?

T-konti brukes for å hjelpe å peile ut alternative veivalg. Sammen med en EASI-test for å kartlegge motivasjon skaper vi i steg to en oversikt over hva slags tillinger og arbeidsplasser kandidaten kan trives med.

3.Hva er mulig?

Det er viktig å få en oversikt over hvilke muligheter som finnes for kandidaten. Dette gjør vi ved å gjennomføre et møte med hodejeger og et møte med en bemanningskonsulent. Deretter ferdigstilles CV og søknad. I denne fasen skal også CV publiseres på finn.no og RecMan, i tillegg til at LinkedIn-profilen burde gjennomgås og optimaliseres.

4. Plan fasen

Utforme prosjektplan
Kontaktskjema

5. Oppfølging

For å følge opp leadsene burde 12-i-prosessregelen tas i bruk sammen med relevant aktivitet på sosiale medier.