Behov for erfarne styremedlemmer eller styreledere?

Optimal sammensetning av styret en viktig suksessfaktor for ethvert selskap. Vi bistår med å identifisere kompetansebehov og kan sette sammen styrer/ledergrupper med matchende og utfyllende kvalifikasjoner. Ved bruk av tester og seleksjon kan vi sammen med oppdragsgiver finne de rette profilene som sikrer et dynamisk og kompetent styre eller ledergruppe.

Impact har en base over tilgjengelige styremedlemmer og styreledere med tung kompetanse innen mange bransjer. Vi har bra dekning innenfor de fleste områder, men har et spesielt fokus mot Bank/Finans/Inkasso. 

Finner du dette interessant?
Kontakt Rune Strande på 40 80 52 24 eller rs@impact.no