Skal du ansette ny leder i avdelingen?

Del sak:

Å ansette ledere er selvfølgelig mer krevende enn å ansette medarbeidere. En leder har direkte og indirekte innvirkning ikke bare på sin egen jobbutførelse, men også i høy grad på sine medarbeideres trivsel og motivasjon. Dette gjør at det er krevende å ansette ledere som ved siden av faglig innsikt skal ha kvalifikasjoner som motivator og teambygger.


I en tenkt situasjon skal avdelingslederen slutte, og selskapet må ansette en ny. Først vurderer man om det er andre i avdelingen som har gjort en god jobb og fortjener opprykk. Det er naturlig og riktig at det gis muligheter til egne ansatte ved slike tilfeller. Men det som ofte er fellen er at man ikke i tilstrekkelig grad avsjekker vedkommende lederegenskaper. Det å være teoretisk veldig dyktig i jobben er ikke ensbetydende med at vedkommende vil gjøre en god jobb som leder.

Leder og medarbeider
Leder og medarbeider


I noen tilfeller vil man gjøre både selskapet og den ansatte en bjørnetjeneste ved å ansette den faglig sett flinkeste i avdelingen i lederrollen, uten at lederkvalifikasjoner og reell motivasjon er avklart. Utfallet kan bli at man kan få en misfornøyd og utilfreds leder, avdelingen vil være dårlig drevet og man risikere at man mister både lederen og eventuelt andre ansatte i avdelingen. Alt dette for at man ville være snill å gi påskjønnelse i form av opprykk til den flinkeste på avdelingen.

Rune Strande
Rune Strande
Seniorkonsulent rekruttering
tlf : 40 80 52 24  / rs@impact.no


For å kvalitetssikre ansettelsesprosessen kan vi i Impact kan hjelpe deg med å ta rette valg gjennom skreddersydd rekrutteringsprosess med avanserte tester og screening. Ta kontakt med undertegnede i dag!

Rune Strande