Fra ord til handling – praktisk hjelp til god og effektiv omstilling

Rammebetingelsene endrer seg fortløpende. Dermed kan vi si at Omstilling er en nødvendig og kontinuerlig pågående aktivitet i de fleste organisasjoner. Noen Omstillinger skjer nærmest umerkelig, mens andre preges av stor uro og sjokkartede opplevelser for de involverte.

Del sak:

Omstilling er derfor et meget vidt begrep – og det kan være hensiktsmessig å foreta noen avgrensninger for å etablere et felles ståsted. I IMPACT har vi valgt å definere Omstilling som konsekvensene av endret strategi. Når endringer i for eksempel markeds- eller teknologibetingelsene blir så omfattende at det kreves en ny retning (strategi) for virksomheten – for å overleve – da påføres organisasjonen et omstillingsbehov som ofte oppleves meget krevende for så vel ledelse som medarbeidere. Det er når organisasjonen står overfor denne typen omstillingsutfordringer at IMPACT kan bistå.

Hvilke smerter/ behov opplever en organisasjon når omstillingen tvinger seg frem?

  • Ledelsen er gjerne rådville når det gjelder kommunikasjon og informasjon. Hvordan lede i en omstillingsfase?
  • Bedriftskulturen utsettes for press. Rykter, mistanker og konspirasjonsteorier kan florere. Hvordan forvalte verdier og bedriftskultur i en turbulent periode?
  • Møtet med den enkelte medarbeider kan fortone seg skremmende. Det er avgjørende å forsikre seg om at den vanskelige samtalen gjennomføres profesjonelt og «riktig».
  • Hvordan skal vi planlegge og tilrettelegge for et omstillingsforløp? Oppgaven kan oppleves uoversiktlig og faren for at vi overser viktige grep er stor.
  • Hvis vi må nedbemanne – hvordan i alle verden griper vi dette an?
  • Hvordan gjennomfører vi kompetansekartlegging som grunnlag for fremtidig organisering av virksomheten?
  • Hvordan skal vi makte å skape positive bilder av tiden etter omstillingen, vår nye fremtid?

I IMPACT har vi spisskompetansen til å bistå våre oppdragsgivere både før, under og etter selve omstillingsprosessen.

I Snefrid Hagberg har vi en av Norges beste eksperter på omstilling. Få kan som henne sette ord på utfordringene – og få kan så tydelig foreskrive riktig «behandling». Snefrid er en etterspurt foredragsholder og prosjektleder.

Tim Rosenkilde har kanskje landets beste opplegg for gjennomføring av nedbemanninger (outplacement). Hans programmer og metoder setter enkeltpersonen i sentrum og har gjennom flere år dokumentert å kunne få de nedbemannede over i ny jobb (over 90% suksessrate).

Vi har et landsdekkende nettverk av rådgivere som er sertifiserte og som dermed er førsteklasses skodd for å støtte enhver organisasjon gjennom vanskelige og utfordrende omstillingsperioder.

Vår spesialitet er en tydelig, jordnær og praktisk tilnærming. Vi skyr teoretiske, abstrakte opplegg som ingen evner å gripe tak i. La oss ta en prat og vi skal vise hva vi mener!