Planlagte møter i 2016

Del sak:

Deltakerne selv vil være med på å utforme møtetidspunkter, tema for møtene og form på møtene. Her er imidlertid noen forslag til tema.

 

HR-Nettverk

 

Sesjon 1:       27. Januar 2016
Omstilling og erfaringer fra Avinor Flysikring, ved Vidar Skinnes.

Kommunikasjon ved nedbemanning, ved Gunnar Angeltveit.
Sesjon 2:       24. Februar 2016
Atferdsøkonomi i praksis – Om ledelse, læring og mestring
Foredraget vil holdes av Jon Ivar Johansen i Marshmallow.

 

Sesjon 3:       16. Mars 2016

Tema: Generasjon X,Y,Z

 

Sesjon 4:       27. April 2016

Lederkurs – hva må tenke på før du setter i gang prosjektet?

 

Sesjon 5.       1. Juni 2016

Nye HR-trender – Hvordan ser HR-funksjonene ut i framtiden?
Sesjon 6.       22. Juni 2016

Organisasjonsutvikling i bedriften.

Teamprosesser i ledergrupper.

 

Sesjon 7:       31. August 2016

AML`s bestemmelser ved sykefravær ved Advokatfirmaet Dalan.

 

Sesjon 8:       28. September 2016

HR sin rolle, mål og hensikt. Hvordan skape varige resultater?

 

Sesjon 9.       26. Oktober 2016

Nye HR-systemer
Sesjon 10.     30. November 2016

Rekruttering.

 

Sesjon 11:     14. Desember 2016

Tema: Juleavslutning, tilbakeblikk på HR året 2016.

 

 

NB!

Vi gjør oppmerksom på at det vil det gjøres en kontinuerlig vurdering om planlagte temaer er aktuelle for nettverksgruppen. Gruppen som helhet vil selv kunne endre tematikk ut i fra behov og ønsker internt. Vi gjør også oppmerksom på at oppsatte tidspunkter vil kunne endres dersom svært mange ikke kan stille på oppgitt tidspunkt.