Outplacement Fasttrack

Få nødvendige kunnskaper og innsikt - vinn jobbsøkerkrigen!

Del sak:

«Outplacement Fasttrack» er et velutviklet verktøy som skal sørge for offensiv og rask jobbsøking. Verktøyet gir nødvendige kunnskaper og innsikt som skal sørge for at du lykkes med din søkeprosess! 

 

  • Mål og Resultat

Gi medarbeideren verktøy, innsikt og kunnskaper som er nødvendig for å lykkes med jobbsøking raskt og offensivt.

 

  • Innhold og gjennomføring

Outplacement består i hovedsak av individuell rådgivning.«FastTrack» er en integrert del av våre jobbsamtaler, og har som mål å intensivere progresjonen i samtalene. Ved hjelp av analyse, statistikk og beste praksis har vi forandret struktur og innhold slik at vi kommer raskere i gang med samtalene, holder en høyere progresjon underveis og som følge av det skaper raskere resultater.

 

Outplacement Fasttrack

 

  • To mål med Outplacement FastTrack

Etter 3 uker fra oppstart skal kandidaten være både etablert og synlig i jobbsøkermarkedet. Dette innebærer at arbeidsgivere finner kandidaten via nettsøk.

Etter 4 uker skal 12 relevante rekrutteringsselskaper og/eller bemanningsselskaper ha vært kontaktet i tillegg til å ha mottatt en åpen søknad og CV fra kandidaten.

 

  • Tid

Programmet tilpasses etter behov, men vil vare mellom 2 – 4 måneder. I de første ukene vil møtefrekvensen være hyppigere enn senere i programmet.

 

  • Våre rådgivere

Sertifiserte rådgivere med lang erfaring innen outplacement og omstilling, samt god kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet.

 


 

Kontakt fagansvarlig:

Tim Rosenkilde

Tlf.: +47 91811057

E-post: tim@arbeidslivsressurs.no