Nettverksgruppe for HR-ledere

Del sak:

Impacts HR-nettverk kan bli en av dine viktigste kilder til kunnskap og inspirasjon. Nettverket fungerer som et faglig forum for HR-medarbeidere. Her blir du bedre kjent med hvordan andre HR-avdelinger håndterer ulike utfordringer og problemstillinger. Gruppen er et utmerket utgangspunkt for å utvikle kompetansen innenfor HR.

Samlingene varer 2-3 timer og arrangeres månedlig. Vi har et stort nettverk av aktuelle foredragsholdere som vi benytter under samlingene. Foredraget fungerer gjerne som en introduksjon til møtets tema.

Forumet har gjerne 8 til 14 deltakere ved hver samling, noe som gir dynamikk og god ordveksling. Dette har vi lykkes med siden 2008, og vi fortsetter suksessen. Nå har du muligheten til å være med!

Temaer på samlingene:
Transisjoner, rekruttering, medarbeidersamtaler, kartleggingsverktøy, nedbemanning, fusjoner, belønningssystemer, arbeidsmiljøloven, personlighetstester, konflikthåndtering, AFP, coaching, endringsledelse, identifisere vinnerne, undersøkelser, bemanningsplaner, lederutvikling m.m.

Om samlingene:
Vi har et stort nettverk som vi benytter til å holde foredrag for gruppen. Foredragene varer i snitt 1-1.5 t og vil ofte være en god introduksjon til diskusjon for gruppen rundt dagens tema.

Vårt mål er at nettverksgruppene skal ha et oppmøte på mellom 8-14 deltakere til hver samling noe som gir gruppen dynamikk og ordveksling. Dette har vi lykkes med siden 2008.

Impacts rolle:
Vår rolle er å bistå gruppene slik at nettverket fungerer og utvikler seg. Våre rådgivere sender ut invitasjoner til deltakerne, foreslår agenda, inviterer foredragsholdere samt sender ut informasjon til deltakerne. Vår erfaring er at nettverksgrupper ofte svinner hen dersom ingen holder tak i logistikken rundt nettverksgruppen

Noen av våre deltakere:
Kraft, Greencarrier, AGR, Peab, Computas, Weifa, Osram, RSM Hasner, Mundipharma, Budstikka, SEB, Statsbygg, Capgemini, Vector, Nestlè, Santander, PGS, Software Innovation, Amgen, Roche, Astrazeneca, Novartis, Schering Plough, Eli Lilly, Abbott, Janssen Cilag, Baxter, Eli Lilly, Bayert m.fl. Totalt ca. 40 selskaper deltar.

Hva er deltagernes egne erfaringer?
Ina Norman-Pedersen, HR Business Partner, SEB Kort:
HR nettverket er en arena for kompetansedeling, diskusjoner og faglig påfyll i en travel hverdag. Det er verdifullt å ha «HR-kolleger» utenfor egen bedrift som man kan kontakte for råd og sparring. Nyttig også å se andre prosesser og vinklinger andre steder enn i egen organisasjon. Nettverket har en drivende leder som er viktig for kontinuiteten og samholdet. Har hatt, og har, stor nytte av dette forumet.

Christine Langbråten, Personaldirektør, Computas:
Jeg har vært med i HR nettverket en god stund og synes det fungerer bedre og bedre etterhvert som vi blir bedre kjent. Det er ofte flere som har eller har hatt samme utfordring som meg og nettverket er en meget god arena for erfaringsutveksling. Vi i HR har sjelden dager uten mange oppgaver, men et par timer sammen med nettverket gir ekstra energi og faglig påfyll i en travel hverdag.

Kursavgift: kr 3.900,-per år (eks.mva)

Kontakt oss om du ønsker å delta!
tim@impact.no