Nedbemanning på gang?

Dersom du har fått ansvaret for nedbemanning, er det noen kjappe tips du bør merke deg før du setter i gang!

Del sak:

 1.  Er ansiennitetsprinsippet hellig? Nei, men kriteriene for utvelgelsen av hvem som sies opp må være saklig begrunnet
 2.  Må bedriften tilby sluttpakker? Nei, men det hjelper på omdømmet til bedriften og innstillingen til de ansatte
 3.  Bruk lang tid på planlegging, og kort tid på gjennomføring av prosessen
 4.  Bedriften kan stå i fare for å miste verdifull kompetanse og erfaring hvis dere håndterer prosessen feil
 5.  Ledelsen må fokusere på mennesker, og ikke bare prosess
 6.  Ledelsen må være samkjørte og enige om prosessen
 7.  Lag en klar tidsplan
 8.  Praktiser rettferdighet og anstendighet i behandlingen av ansatte
 9.  Ta vare på de gjenværende. Det er de gjenværende som skal løfte bedriften til nye høyder
 10.  Husk at de ansatte trenger tid til å bearbeide endringene/omstillingen
 11.  Involver de tillitsvalgte i prosessen
 12.  Tilby ansatte som må forlate bedriften hjelp til å  finne seg en ny jobb outplacement (jobbrådgivning).
 13.  Meld deg på! Som leder må du vise at du støtter prosessen
 14.  Vær klar og tydelig i budskapet ditt
 15.  Ikke lov mer enn du kan holde
 16.  Stå bak beslutningen
 17.  Ta vare på ansatte som sliter
 18.  Kommunikasjon er viktig. Snakk med de ansatte i både formelle og uformelle fora underveis i prosessen