God jobbsøknad er halve jobben

En søknad er personlig reklame – verken mer eller mindre! Når du skal søke jobb, må du være ekstra dyktige på å selge seg selv for å få den jobben du har lyst på.

Del sak:

Start riktig

Når du er i en jobbsøkersituasjon og kanskje sender søknader til flere forskjellige firmaer er det viktig å tenke på den som skal behandle disse. Det viktigste med en CV er å fremheve det som er mest relevant i forhold til stillingen som søkes. Begynn alltid med harde fakta som:

Navn, adresse, fødselsdato, telefon. E-post adresse, helst privat før du fortsetter med;

  • Utdannelse/kurs
  • Jobberfaring (også deltid) kronologisk med angivelse av når begynt, og når sluttet, ikke bare årstall men også måned, stillingsbetegnelse osv.
  • Skriv om du er i jobb nå, jobber oppsigelse, eller er arbeidssøker.
  • Språk, muntlig og skriftlig
  • Tillitsverv
  • Hobbyer/fritid

Personlige egenskaper viktig

I søknadsbrevet er det viktig å få fram hvorfor du søker akkurat denne stillingen, dine personlige egenskaper og ferdigheter som er relevant i forhold til stillingen. Skap et positivt bilde av deg selv. Vær kort, konkret og presis. Når jeg leser søknad nr 40 så er det viktig at nr 41 ikke er en lang avhandling – da kan den dessverre bli lagt i ”nei” bunken. Sjekk skrivefeil!

En av de viktigste tingene jeg som rekrutterer ser etter i søknaden er motivasjonen for å søke akkurat denne stillingen. Derfor er det viktig ikke å sende den samme standardsøknaden til alle.

Vær spesiell

Gjør søknaden spesiell i forhold til den utlyste stillingen. Jeg mottar stadig søknader med andre firmanavn enn vår oppdragsgivers. Det forteller meg at for det første søker vedkommende på mange forskjellige jobber (noe som er helt ok om du er arbeidssøker) og ikke er ”spisset” i forhold til denne spesielle jobben.

For det andre viser det ingen god ordenssans eller nøyaktighet når jeg mottar søknad med beskrivelse om hvorfor vedkommende ønsker å jobbe i firmaet, hvor firmanavnet er feil og bransjen kanskje en annen.

Bruk tiden på å sette deg så godt inn i hva det søkes etter, og spiss søknaden så godt at det er det som blir interessevekkeren! Den som i søknaden gir et inntrykk av at kunnskapen omkring jobben som skal gjøres er større enn andre søkere er nesten garantert å komme i et intervju. Hensikten med en søknad et jo i realiteten å selge seg inn til et intervju.

Mange legger ved «safe» referanser i søknaden, men vær også forberedt på at det blir spørsmål om andre referanser enn dem du har oppgitt i utgangspunktet. Vær alltid forberedt på å bli spurt om å gi fra deg referanser, derfor er det viktig å ha dette klart til intervjuet.

Ta med dokumantasjon!

Når det gjelder attester og vitnemål er det ting du uoppfordret tar med til første intervju. Eventuelt at du legger dette inn i rekrutteringsverktøyet det fleste rekrutteringsbyråer og større bedrifter bruker. Jeg hører mange ganger at de ble ikke bedt om å ta med slikt…. Selvfølgelig vil jeg se dette i et første gangs intervju. Vi kan der og da se hvilke papirer som er relevant for stillingen.

Lykke til med søkingen!