Jobbintervjuet – Et møte mellom likeverdige parter

Denne måneden skriver vi om det praktiske og menneskelige rundt intervjuer. Hvilke momenter er det ekstra viktig å huske? Sitter du igjen med flere spørsmål - kontakt oss gjerne!

Del sak:

Intervjuets form og intervjuerens atferd

Dette er en situasjon hvor intervjuerens viktigste oppgave er å danne seg et mest mulig helhetlig bilde av kandidaten, slik at en fremtidig avgjørelse kan tas på et best mulig grunnlag. En uhyre viktig avgjørelse – både for bedriften, men ikke minst for kandidaten.

Smil til verden, så smiler verden til deg

Dette uttrykket har gjerne noe i seg, også relatert til en intervjusituasjon. Når du sitter i en intervjusituasjon vil din atferd alltid «skinne igjennom» og den vil ha avgjørende betydning om kandidaten klarer å være naturlig og avslappet under selve. Vi påvirkes av hverandre og din atferd i intervjuet vil derfor påvirke motparten. For å oppnå et godt samtaleklima i intervjusituasjonen bør en derfor tilstrebe å etablere en samtale mellom to likeverdige parter.

Din atferd

Din adferd i intervjuet styres av flere komponenter, inklusiv din kompetanse og din erfaring innen rekruttering generelt – og intervjuer spesielt. Er du usikker og bruker mesteparten av tiden eksempelvis til å snakke om egen virksomhet og din egen person, vil denne usikkerheten gjerne smitte over på kandidaten.

Hvilken motivasjon har du for å gjennomføre intervjuet?

Er selve intervjuet bare nok en tidkrevende jobb i en alt krevende jobbhverdag? Det er vanskelig å «skjule» sitt sanne «jeg». Vi avsløres lett. Vær derfor bevisst ditt utgangspunkt. Vær tilstede i samtalen og vær interessert! Alternativt vil kandidaten påvirkes negativt og samtaleklimaet vil «forsures».

Du skal alltid være godt forberedt

Du skal alltid være godt forberedt i forkant av intervjuet og på hvem du skal møte. Bruk derfor tid i forkant på hva du ønsker for den aktuelle stillingen, hvordan du akter å gjennomføre intervjuet (her inngår en strukturert intervjuguide!) og hva du ønsker å få vite om kandidaten. Noen sier at det å rekruttere følger stillingen. Det er i mange tilfeller riktig, men det er ingen garanti at du som leder automatisk blir en god rekrutterer. Mange tar dessverre for lett på dette, og lar den såkalte «magefølelsen» og tilfeldigheter råde. Det vil i mange tilfeller ofte bære galt avstede med til dels store implikasjoner for både bedriften og kandidaten.

For at du skal være en god rekrutterer, og for å gjennomføre et godt intervju, er disse momentene viktig:

  • Kompetanse/erfaring
  • Godt forberedt
  • Motivasjon 
  • Personlige egenskaper (atferd)

Et intervju er kommunikasjon satt i system

Ordet kommunikasjon kommer fra ordet comunis som igjen betyr fellesskap. I en intervjusituasjon er det du som intervjuer som har ansvar for ”fellesskapet”. Det er viktig å tenke på hvordan du blir oppfattet og hvordan du påvirker andre i en slik situasjon. Essensen er uansett at kandidaten må får gode muligheter til å diskutere sin kompetanse i forhold til jobben som skal gjøres.

Det er mange feller man kan gå i

når man bekler rollen som intervjuer trår mange dessverre feil. Dette resulterer gjerne i feilansettelser som både er alvorlig og trist for den det gjelder (kandidaten) – og kostbart for bedriften.

Spør oss gjerne om det du lurer på rundt rekruttering og våre områder – os@impact.no

Imapct er din HR-partner som sørger for at du treffer riktig kandidat – kontakt oss i dag!