Imapct 20 år!

I 2017 fyller Impact 20 år. I konsulent/ rekrutteringsbransjen som preges av døgnfluer er 20 år bokstavelig talt en voksen prestasjon. Det gir en fortjent plass blant bransjens virkelige nestorer.

Del sak:

Impacts jubileumshistorie

I jubileumsrusen er det på sin plass å lete etter suksessfaktorene. Hva har Impact lykkes med for å overleve 20 år i en bransje med beinhard konkurranse fra hundrevis av mer eller mindre seriøse aktører? En viktig forklaring er nettopp seriøsitet. I Impact har vi tatt rekrutteringsfaget på alvor fra dag 1. Dokumenterte prosesser, grundige arbeidsmetoder og førsteklasses verktøy har støttet gjennomføringen av oppdrag. I dag er de fleste rekruttererne DNV – GL sertifiserte; et kvalitetsstempel som gir både oppdragsgivere og kandidater trygghet for profesjonell gjennomføring og behandling. «Grundighet varer lengst» har vært mer enn et tomt slagord for Impact. Det har vært en veiviser i hverdagen.

Impact har vært konsekvent i sin innretning fra dag en. Konsulentene har alle bakgrunn fra lederstillinger i næringslivet. Derfor var det helt naturlig for Impact å velge det private næringslivet – med hovedfokus på de krevende prestasjonsrettede stillingene som sitt primærmarked. Her spenner oppdragstypene over et vidt spekter – fra daglige ledere via KAM, salgssjefer, regionsansvarlige til selgere på et utall ulike nivåer. I dette segmentet finner vi også kjededrift. Impact spesialiserte seg tidlig på rekruttering av butikksjefer og franchisedrivere i faghandelen. En følge av dette er at Impact i dag har en sentral plass sammen med blant andre Virke i kåringen av årets butikksjef i Faghandelen.

Typen virksomhet som Impact driver er ekstremt personavhengig. Uten dyktige, dedikerte og motiverte konsulenter ville ikke Impact kunne feire sitt 20- årsjubileum. Gründerne Vidar Mellegård og Jann Ove Druglimo er fortsatt tilknyttet selv om de har overlatt ledelsen til yngre krefter. Arvid Brandmo startet rekrutteringsvirksomheten i Impact i 1999 og er «still going strong».

I 2012 ble Impact del av det Skandinaviske HR- konsernet Arena. Arenakonsernet er store i Sverige innen bemanning og rehabiliteringstjenester. Både den svenske Arbeidsformidlingen, LO- fonder, forsikringsselskaper og privat næringsliv er viktige kundegrupper. I Norge arbeider vi med å kopiere den svenske suksessen. Dette skal realiseres gjennom konsernets 3 selskaper i Norge; Arena Personal; det nyetablerte Arbetslivsresurs og Impact. Tilhørigheten til konsernet innebærer tilgang til kompetanse og ressurser som vil være avgjørende for å ta Impact videre.

«Fremtiden er digital» er et utsagn vi hører stadig oftere. For rekrutteringsbransjen gjelder trolig dette mere enn i de fleste andre bransjer. At rekrutteringsprosessene vil endre seg i takt med digitalisering og nye innovative løsninger ser vi allerede mange eksempler på. For Impact innebærer dette både utfordringer og muligheter. Når vi satser på minst 20 nye år i bransjen er det i visshet om at det vil kreve mange kloke grep, hardt arbeid og målbevisst innsats. Vitaliteten og livskraften som preger Impact i dag er et godt fundament å bygge fremtiden på. Sammen med musklene vi har fått som del av Arenakonsernet møter vi fremtiden godt trent, vel forberedt og med stor optimisme.

Først skal vi likevel unne oss å feire våre første 20 år. Noen små – og litt større markeringer venter utover høsten. Vi hever våre glass og skåler for vel blåst så langt!