Hva skal du fortelle om deg selv i jobbintervjuet?

Del sak:

Et jobbintervju har som mål for deg og arbeidsgiveren å bli bedre kjent med hverandre. Her er din mulighet til å vise hvorfor nettopp du skal gå videre i prosessen, og til slutt bli tilbudt stillingen. Men hva skal du fortelle om deg selv til arbeidsgiveren eller hodejegeren? Hva er det viktig å få frem i intervjuet? Og er det noe du absolutt ikke bør fortelle?

I utgangspunktet vil de aller fleste spørsmålene som arbeidsgiveren stiller deg, være om følgende temaer:
Hvem er du?
Hva er din bakgrunn?
Din motivasjon?
Ditt engasjement?
Hva kan du tilføre oss?
Personlighet og samarbeidsevner
?

Hvor mye eller hvor lite du skal si om deg selv, avhenger i stor grad av mottakeren. Det er viktig at du «leser» personen du har foran deg. Er intervjueren en person som liker lange og utfyllende svar, eller er det best om du er kortfattet. Dersom du ikke klarer å avdekke hva intervjueren foretrekker, er det også lov å spørre om du skal svare kort eller langt på spørsmålet.

Mann hilser på en annen på et jobbintervju

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv!
Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant. Bruk maks 15 sekunder på dette. Fortell deretter kort om utdannelse, og grunnen til dine veivalg fram til dette. Bruk maks 15 sekunder på dette. Deretter kan du fortelle kort om dine jobber etter utdannelsen, både hvorfor du valgte å jobbe der, og hva som var grunnen til at du sluttet. De siste jobbene dine bør du bruke litt mer tid på, både i forhold til hva du gjorde der, hva du oppnådde og relevans i forhold til jobben du nå søker. Bruk gjerne 1-2 minutter totalt om din jobberfaring.

Et spørsmål du MÅ utrede godt er – Hvorfor søker du denne stillingen!
Her er det viktig at du klarer å overbevise intervjueren om din egen relevans i forhold til denne jobben, samt gode argumenter som gjør det naturlig og interessant for deg å søke nettopp denne stillingen. Gode argumenter kan være relevant erfaring, relevant nøkkelkompetanse, arbeidsmiljø, bransje, selskapets verdier eller lignende.

Et annet spørsmål du kan forvente er – Hva kan du tilføre oss i denne stillingen?
Her bør du være konkret, gjerne gjennom tall og mål som du har levert på tidligere. Sørg for at eksemplene dine er relevante i forhold til stillingen, og at de lar seg dokumentere.

Spørsmålet «Hva er grunnen til at du velger å slutte?», avdekker din holdning til tidligere arbeidsforhold. Her må du ha tenkt nøye igjennom hvorfor du ønsker å bytte jobb, og helst bygge det opp med gode argumenter som gjør den nye stillingen relevant. Bruk for all del ikke tid på å snakke negativt om tidligere arbeidsgiver eller leder.

Profilbilde av Tim Rosenkilde
Artikkelen er skrevet av
Tim Rosenkilde
Teamleder i Impact
tim@impact.no

Vil du lese mer om hvilke forberedelser du skal gjøre før førstegangsintervjuet? Les HER

Vi har også skrevet om hvordan du skal gi et godt inntrykk til potensiell ny arbeidsgiver HER