Hva nå?

Del sak:

Alle er berørt i større eller mindre grad av de spesielle tidene vi er inne i. Nyhetssendinger på TV og avisene flommer over av innlegg rundt Corona. Naturlig nok vil dette prege nyhetene, men det er også viktig at man opprettholder positivitet og optimisme i tider som disse. Destruktive tanker og negativitet bryter oss ned og det vil ta lengre tid før vi henter oss inn igjen. For er det noe som er helt sikkert så er det at ting vil normalisere seg igjen, spørsmålet er bare når.


De fleste har nå bedre tid til refleksjon og ettertanke. I den forbindelse vil vi rette oppmerksomheten mot arbeidssituasjonen til den enkelte. Mange er permitterte og mange opplever usikkerhet rundt jobben som følge av betydelig redusert lønnsomhet i virksomheten eller endringer av rammebetingelser. Virksomheter som allerede var rammet av synkende lønnsomhet grunnet endring av rammebetingelser får nå en ekstra byrde med manglende etterspørsel, lavere marginer og høyere tap. Som ansatt i en bransje som opplever dette er det viktig å tenke igjennom sin egen situasjon opp mot muligheter som kan oppstå. Mange har flere år bak seg i en bransje og etter hvert assosierer man seg og sin egen kompetanse kun mot den aktuelle bransjen. Utfordringen er da å utfordre seg selv og vurdere hva man trigges best av å jobbe med og hvilken del av egen kompetanse man ønsker å foredle, også i en eventuell ny bransje.

Corona bilde blått

Et eksempel kan være om du jobber med kreditt eller inkasso. Inkasso blir ofte sett på som negativt og noe man helst ikke snakker høyt om at man jobber med. Men det er slik at uten et velfungerende kreditt/ inkassomarked ville næringslivet, og etter hvert forbrukerne, få store utfordringer. Som mangeårig saksbehandler i inkasso vil man kanskje ikke se at den kompetansen man har etablert, vil kunne brukes i andre bransjer. Så feil kan man ta! Som saksbehandler har du spisskompetanse i å selge/motivere betalingsvilje, behandle alle mennesker med respekt uansett bakgrunn og situasjon, risikovurdere, veilede og gi økonomiske råd. Vi har erfaring fra tilfeller hvor saksbehandler fra kredittavdeling ble beste selger etter kort tid i salgsavdelingen.

Dame som snakker med en kandidat


Rådet er derfor at man ikke lukker dører til muligheter selv om man har jobbet i et faglig spor lenge. Tenk etter hvilke deler av nåværende jobb det er som trigger og motiverer deg mest, og hvordan denne kan brukes i andre deler av næringslivet.

Rune Strande
Artikkelen er skrevet av
Rune Strande.


Vi i Impact hjelper deg gjerne med refleksjoner og gode råd, ta kontakt med Rune Strande på mob 408 052 42 eller mail: rs@impact.no.