Et kjent og utviklende HR-nettverk!

Er du HR-ansvarlig i bedriften din? I så fall ønsker vi deg velkommen til vår nye nettverksgruppe for HR-ledere!

Del sak:

 

Vi har allerede etablert to HR-nettverk i Osloregionen, der ene har eksistert siden 2009. Hver gruppe har ca. 25 medlemmer, og møtes en gang i måneden.  Møtene varer i 2 – 3 timer.

I våre nettverk kan du bli bedre kjent med hvordan andre HR-ledere løser sine utfordringer og problemstillinger. Vil du bygge din kompetanse innen HR er nettverket et svært godt utgangspunkt.

Deltagelse i nettverket medfører ingen kostnader.

 

Temaer på samlingene:

Transisjoner, rekruttering, medarbeidersamtaler, kartleggingsverktøy, nedbemanning, fusjoner belønningssystemer, arbeidsmiljøloven, personlighetstester, konflikthåndtering, AFP, coaching endringsledelse, identifisere vinnerne, undersøkelser, bemanningsplaner, lederutvikling med mer.

 

Om samlingene:

Vi har etablert kontakt med mange eksterne foredragsholdere. Foredragene varer i snitt 1 – 1.5 t og vil ofte være en god introduksjon til diskusjon for gruppen rundt dagens tema.

Vårt mål er at nettverksgruppene skal ha et oppmøte på mellom 8 – 14 deltakere til hver samling noe som gir gruppen dynamikk og ordveksling. Dette har vi lykkes med siden 2009, og vi fortsetter suksessen!

 

 

Vår rolle:     
Arbeidslivsressurs sin rolle er å bistå gruppene slik at nettverket fungerer og utvikler seg. Våre rådgivere sender ut invitasjoner til deltakerne, foreslår agenda, inviterer foredragsholdere samt sender ut informasjon til deltakerne. Vår erfaring er at nettverksgrupper ofte svinner hen dersom ingen administrerer nettverksgruppen.

 

Noen av våre deltakere i andre nettverksgrupper vi arrangerer:

Software Innovation, Computas, Nestlè, KPMG, PGS, 3M, Heidelberg, Orica, Capgemini, Astrazeneca, Baxter, Johnson & Johnson, Budstikka, Honeywell, Affecto, Avinor, PEAB, Dana Petroleum, Boehringer, med flere.

 

Hva sier våre deltakere om oss?

 


«HR-nettverket er en arena for kompetansedeling, diskusjoner og faglig påfyll i en travel hverdag. Verdifullt å ha «HR-kolleger» utenfor egen bedrift man kan kontakte for råd og sparring. Nyttig også å se andre prosesser og vinklinger enn i egen bedrift.. Nettverket har en drivende leder som er viktig for kontinuiteten og samholdet. Har hatt, og har, stor nytte av dette forumet».

Ina Norman-Pedersen, HR Business Partner, SEB Kort

«Jeg har vært med i HR nettverket en god stund og synes det fungerer bedre og bedre etterhvert som vi blir bedre kjent. Det er ofte flere som har eller har hatt samme utfordring som meg og nettverket er en meget god arena for erfaringsutveksling. Vi i HR har sjeldent dager uten noe å gjøre, men et par timer sammen med nettverket gir ekstra energi og faglig påfyll i en travel hverdag».                     

Christine Langbråten, HR, Computas


 

 

Ønsker du å delta eller vite mer om HR-nettverket?

Kontakt Tim Rosenkilde for å høre mer om HR-nettverket eller:

Send påmelding til epost: tim@arbeidslivsressurs.no

 

Her er datoene for et av våre HR-nettverk i 2016!