Hjelp, vi nedbemanner!

30. november 2017 | Nyheter, Omstilling |

– En typisk situasjon er at ledelsen arbeider natt og dag med å legge den nye medarbeiderkabalen. Ryktebørsen går på høygir mens ledelsen er fraværende. Så kommer dagen med allmøtet der medarbeiderne orienteres. Etter allmøtet er det slett ikke uvanlig at ledelsen går under jorda for å samle krefter eller for å planlegge videre. Resultatet er i så fall manglende synlighet i en tid der det motsatte er både ønskelig og påkrevd, forklarer han.

Tim Rosenkilde har gjennom mange år bistått ledelse og medarbeidere i virksomheter som har gjennomgått større omstillingsprosesser. Rosenkilde har bistått nærmere 4000 overtallige siden 2006. Hans erfaring er at det som i utgangspunktet var en sjokkartet opplevelse, kan bli et vendepunkt og et godt karrieresteg videre for den enkelte. Jobbsøk i det uannonserte markedet er en viktig del av strategien.

Vi legger sterk vekt på søk i det uannonserte markedet, med direkte henvendelse til potensielle arbeidsgivere, bruk av nettverk, sosiale medier, rekrutteringsselskaper og så videre. Erfaringen er at ca. 70 prosent av jobbmulighetene ligger nettopp der, og ofte konkurrerer man med langt færre kandidater om man utnytter de uannonserte mulighetene, oppsummerer han. Rekrutteringsselskapene er i så måte en god kanal for den som ønsker raske resultater i jobbsøking.

Design og utvikling av Konsis Digital