Hjelp, vi nedbemanner!

Det kan være mange grunner til at en bedrift må redusere staben. Sviktende marked, teknologiendringer, endret konkurransesituasjon eller andre forhold man ikke selv er herre over. Uansett bør man sørge for at nedbemanningsprosessen gjennomføres på en ryddig og profesjonell måte. Jeg har arbeidet tett på endringsprosesser gjennom mange år. Han opplever ofte at ledere er usikre på sin egen rolle og bevisst unngår synlighet.

Del sak:

Vær synlig

En typisk situasjon er at ledelsen arbeider natt og dag med å legge den nye medarbeiderkabalen. Ryktebørsen går på høygir mens ledelsen er fraværende. Så kommer dagen med allmøtet der medarbeiderne orienteres. Etter allmøtet er det slett ikke uvanlig at ledelsen går under jorda for å samle krefter eller for å planlegge videre. Resultatet er i så fall manglende synlighet i en tid der det motsatte er både ønskelig og påkrevd.

Etter mange år i bemanningsbransjen har jeg bistått ledelse og medarbeidere i virksomheter som har gjennomgått større omstillingsprosesser, og hjulpet nærmere 4000 overtallige siden 2006. Erfaringsmessig er det som i utgangspunktet er en sjokkartet opplevelse, kan bli et vendepunkt og et godt karrieresteg videre for den enkelte. Jobbsøk i det uannonserte markedet er en viktig del av strategien.

Søk i uannonserte markeder

Vi legger sterk vekt på søk i det uannonserte markedet, med direkte henvendelse til potensielle arbeidsgivere, bruk av nettverk, sosiale medier, rekrutteringsselskaper og så videre. Erfaringen er at ca. 70 prosent av jobbmulighetene ligger nettopp der, og ofte konkurrerer man med langt færre kandidater om man utnytter de uannonserte mulighetene, oppsummerer han. Rekrutteringsselskapene er i så måte en god kanal for den som ønsker raske resultater i jobbsøking.