Grundig dokumentasjon ved innstilling av kandidater

En viktig del i sluttfasen av vårt arbeid er å legge frem god dokumentasjon for de kandidatene vi anbefaler. Ved innstilling av kandidater legger vi derfor frem en fyldig perm med oppsummering av hele prosessen.

Del sak:

Dokumentasjon

En viktig del i sluttfasen av vårt arbeid er å legge frem god dokumentasjon for de kandidatene vi anbefaler. Ved innstilling av kandidater legger vi derfor frem en fyldig perm med oppsummering av hele prosessen. Innholdet her er inndelt i viktige områder og gjennomgås sammen med oppdragsgiveren.

Kravspesifikasjon/annonse

Sammendrag av arbeidsanalysen vi foretok innledningsvis, med områder som utfordringer for virksomheten, firmakultur, ansvarsområder for stillingen, rapporteringsforhold, og også oppdragsgiverens krav/ønsker til erfaring, utdannelse, egenskaper, språk, kompetanse osv. Her finnes også stillingsannonsene som er benyttet.

Intervjudokumentasjon

Intervjuene med kandidatene er vårt viktigste grunnlag for våre anbefalinger. I permen finner vi en skjematisk oppsummering av intervjuene med kandidatene. Her finnes beskrivelse og bilde av hver kandidat, med spørsmål og svar fra både innledende intervjuer og dybdeintervjuer.

Kandidatens søknad med vedlegg

I dokumentasjonen finnes kandidatenes søknader med kopier av alle vitnemål, attester og andre vedlegg.

Tester

Vi benytter Master Person Analyse (MPA) som testverktøy overfor alle kandidater. Denne testen belyser de tre områdene Ego-drive, sosiale faktorer og arbeidsstil, med grafisk fremstilling av hvordan kandidaten plasserer seg på ulike enkeltområder. Våre tester belyser også selger- og lederprofiler for kandidaten

Vi tilbyr også Master EASI som en frivillig test av den som ansettes. Hensikten med dette er å legge til rette for godt samspill mellom medarbeider og ledere fra første arbeidsdag. Denne testen belyser områder som motivasjonsområder, læringsarenaer og øvrige forhold som er viktig for godt samarbeid nyansatt/leder.

Alle testresultatene vises i dokumentasjonen, fremstilt på en oversiktlig og god måte.

Introduksjonsplan

Erfaringen viser at en god introduksjonsplan øker sannsynligheten for en vellykket ansettelse. Vårt forslag til introduksjonsplan inneholder en sjekkliste for perioden før ansettelse og de fire første månedene av ansettelsesforholdet. Her er også en aktivitetsliste som tilpasses hvert tilfelle. Impact bidrar gjerne med ytterligere rådgivning og bistand også når ansettelsesforholdet er i gang.

Grundighet varer lengst

Dette er vårt motto og leveregel. Mange av oppdragsgiverne er blitt positivt overrasket over den grundige dokumentasjonen ved innstilling av kandidater, og vi vet at vi skiller oss fra andre i bransjen også på dette området. Ved å gi oppdragsgiverne en fyldig og god dokumentasjon i denne viktige fasen, tilbyr vi både et godt beslutningsgrunnlag og et solid fundament for et vellykket ansettelsesforhold.