Er du som leder i tvil, så tvil deg i hvert fall til riktig beslutning!

Del sak:

Når du tviler deg til en riktig beslutning, skal IMPACT være til stede for å gjøre beslutningen om til sikkerhet. Planene du la før Covid-19 snudde hele hverdagen på hodet for bedriften, vil fremdeles være gjeldene for de fleste når ting blir normale igjen. Å vise tydelig lederskap og skape trygghet som leder – være nær, bry seg, og ikke minst bry seg om, er en av de viktigste oppgavene du har som leder i disse tider.

Om du har vært tvunget til å utsette rekrutteringen du planla å være ferdig med før sommerferien, så se på det som en forskyvning. Om du ønsker å ha ny kollega på plass i løpet av året, vil det være fornuftig å starte prosessen i disse dager.

Jobbintervju med 3 stykker

Vi ser at det er stor bevegelse og usikkerhet blant mange arbeidstakerne nå. Mange er permittert og mange jobber på hjemmekontor. Dette gjør noe med folk- de får god tid til å tenke! Er jobben jeg har i dag den rette? Bør jeg se meg om etter noe nytt? Skal jeg følge drømmen jeg har hatt lenge?
Dette betyr at mange arbeidstakere er i modus for å bytte jobb!
Å gå i gang med en rekrutteringsprosess i tråd med bedriftens planer før Covid-19 krisen slo til, er med på å skape trygghet for dine permitterte eller hjemmekontorarbeidende kollegaer!

Arbeidsledigheten er i dag kunstig høy i og med at alle permitterte regnes med her. Vi tror at de fleste av disse kommer tilbake til sin bedrift igjen når hverdagen blir normal og at tallet på arbeidsledige dermed synker. Samtidig tror vi at det vil bli en høyere arbeidsledighet etter krisen enn før. Noe av dette skyldes også fallet i oljenæringen.
Når dette er sagt er det viktig og riktig å være etterrettelig og å ha gode etiske retningslinjer når det gjelder å «fiske i opprørt hav», noe vi i IMPACT vet vi blir målt på. Derfor ønsker vi nettopp å jobbe med deg som opptrår etterrettelig og har gode etiske retningslinjer i bedriften.

Ønsker du at IMPACT skal hjelpe deg til å tvile deg til en riktig beslutning, ta kontakt med Fagansvarlig rekruttering, Arvid Brandmo.

Profilbilde av Arvid Brandbo
Arvid Brandmo
ab@impact.no
mob: 913 99 801