Drømmer du om å gjøre noe helt annet i jobben din?

Mange av oss går rundt med en drøm om hva vi vil jobbe med om noen år. For noen av oss blir dette etter hvert virkelighet, mens for andre blir det med drømmen.

Del sak:

Burde du sette en drøm ut i jobbilvet?

Gjennom aviser, bøker og tv får vi stadig høre hvor viktig det er å følge drømmene sine. Terapeuter og coacher gjentar budskapet nærmest som et mantra. Tanken er selvfølgelig at følger man drømmene sine, blir man lykkeligere.

Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Drømmer kan være en fantastisk veiviser dersom de brukes på rett måte, men de kan også være basert på illusjoner, uvitenhet eller manglende realisme. Du bør gjøre deg noen refleksjoner før du tar steget og forsøker å sette en jobbdrøm ut i livet.

Her er noen du bør tenke på før du setter i gang med drømmen din:

  1. Er drømmen realistisk? Hva trenger du av kunnskaper, erfaring, eller utdannelse for å gjøre jobben?
  2. Hvordan ser arbeidsmarkedet ut. Er det realistisk at du får jobben du drømmer om?
  3. Vil dette påvirke din økonomi, og er du i så fall villig til konsekvensene for å oppnå ditt mål?
  4.  Er du fysisk og mentalt klar for endringen?
  5. Er du dedikert nok til å stå løpet ut? Endringer krever innsats og pågangsmot. Vil du dette sterkt nok?
  6. Er du forberedt på motstand mot endring fra folk rundt deg?
  7. Hvordan blir din nye arbeidsdag?
  8. Hva mister du? Er det sider ved deg selv du ikke vil få utløp for i den nye jobben?
  9. Er du villig til å prioritere bort andre goder i livet for å oppnå drømmen?
  10. Trenger du en retrett mulighet dersom du angrer?

Impact er spesialister på rekruttering, utvikling og omstilling.
Les mer om hvilke tjenester Impact kan tilby