Bransjens beste salgsskole hos Nortura

Del sak:

Nortura ønsket seg noe mer enn å sende selgerne på et salgskurs i ny og ne. I samarbeid med Impact har de utviklet konseptet Nortura salgsskole.

Konkurransen i dagligvarebransjen er tøff, og Nortura er en av de største aktørene innenfor ferskvarer, med distribusjon inndelt i fem regioner fra sør til nord i landet. Stig Rune Holmen er ”rektor” ved salgsskolen. Med 40 års bransjeerfaring kjenner han dagligvarebransjen bedre enn de fleste.

De færreste bransjer har endret seg i like stor grad som dagligvarebransjen, og mye av salgsarbeidet handler om tilrettelegging for distribusjon. Rammevilkårene endrer seg hele tiden, det opplevde vi nå sist da Norgesgruppen endret rutinene slik at våre selgere ikke lenger får plassere varene fysisk i butikkene. I Nortura er det et mål å ta vare på kompetansen, og mange av salgsmedarbeiderne har lang fartstid. Alle er ”elever” ved salgsskolen, der de får kontinuerlig oppfølging med undervisning, praktisk trening og personlig oppfølging, forteller Stig Rune Holmen.

Holmen tror at ulempen ved mange salgskurs er at man ikke oppnår kontinuitet i arbeidet, men fortsetter i samme spor når kursdagene er over. Det ønsket Nortura å endre på da de i 2012 påbegynte prosjektet for å utvikle en mer omfattende selgerskole. – Vi merket oss blant annet at Tine gjorde mye riktig, og det er ingen hemmelighet at de var et forbilde for oss i dette arbeidet. Da vi forsto at Tine samarbeidet med Impact, var veien kort for å etablere kontakt med Vidar og Jann Ove. Det viste seg å være et klokt valg, Impacts konsulenter har vist at de forstår dagligvarehandelen og de har store mengder erfaring å bidra med. Kurskonseptet og håndboka de har utarbeidet for våre selgere, bidrar svært positivt til resultatene våre, forteller han.

Snart står en ny selgersamling for døren for Norturas medarbeidere fra samtlige fem regioner. Ved å holde samlingen på Gardermoen blir det god tilgjengelighet for alle. Holmen venter seg mye av samlingen, både den teoretiske og den praktiske delen.

– Vi får også lov til å benytte to lokale matvarebutikker, slik at vi kan kjøre rollespill i autentiske omgivelser. I månedene etter samlingen vil mye av oppfølgingen skje ute i regionene, der Impacts konsulenter vil jobbe tett med våre selgere i deres daglige arbeidssituasjon. Jeg er sikker på at dette blir et av dagligvarebransjens aller beste kurstilbud og at det gir oss resultater, sier en fornøyd rektor ved Norturas salgsskole, Stig Rune Holmen.