8 feil du bør unngå hvis du mister jobben. (Del 2)

Her kommer noen råd om feil du bør unngå å gjøre når arbeidsledighet er et faktum. Gikk du glipp av første del av denne artikkel kan du lese den her. 5. Sterke følelser rundt sin egen oppsigelse I noen tilfeller kan man føle at selve oppsigelsen har vært både feilaktig vurdert og urettferdig. Dette kan […]

Uten en god jobbanalyse leter du i blinde!

To menn skriver på tavle

Målet for en rekrutteringsprosess vil alltid være å velge ut den eller de kandidatene som har de beste muligheter til å lykkes i jobben. Jeg utdyper her hva jobbanalysen inneholder.

Hjelp, vi nedbemanner!

Tre kvinner rundt et bord - illustrerer oppsigelse

Det kan være mange grunner til at en bedrift må redusere staben. Sviktende marked, teknologiendringer, endret konkurransesituasjon eller andre forhold man ikke selv er herre over. Uansett bør man sørge for at nedbemanningsprosessen gjennomføres på en ryddig og profesjonell måte. Jeg har arbeidet tett på endringsprosesser gjennom mange år. Han opplever ofte at ledere er usikre på sin egen rolle og bevisst unngår synlighet.