Bli en attraktiv arbeidsgiver i 5 steg

Kampen om kompetanse er hard. I dagens arbeidsmarkedet er kompetente arbeidstakere en grunnleggende forutsetning for å lykkes.

Del sak:

Selg inn bedriften din

I større grad må man nå «selge» virksomheten og arbeidsplassen til arbeidstakerne. HR-funksjonen blir dermed stilt ovenfor nye typer utfordringer som griper inn i funksjoner og metoder som tradisjonelt har vært en del av markeds- og kommunikasjonsavdelingene. Undersøkelser viser at de nye generasjonene i arbeidsmarkedet er særlig opptatt av «myke verdier», det er altså ikke lenger nok med god lønn og firmahytte.
Nå ser man gjerne etter en virksomhet som har en merkevare som fremstår sann, troverdig, relevant og ambisiøs. Samtidig er det også viktig at det er mye som skiller generasjonene, selv om noe er også blitt mer likt enn før. Forarbeid er altså nøkkelen – spør deg selv hvem ønsker du å ansette i fremtiden?

Så – hvor skal du starte? Hvordan utvikle en sterk og relevant merkevare for dine fremtidige ansatte?

1. Finn ut hva som vil gjøre dine fremtidige ansatte oppmerksom på deg.

Dette er forarbeidet du må gjøre. Hva opptar dine potensielle ansatte nå og i fremtiden? Er dette noe som passer din organisasjon og er det dette som får dere fremover? Her avslører du fort om selskapet ditt trenger en omstilling.

2. Definer hva som gjør din organisasjon unik

Dette er ikke et spørsmål kun for daglig leder, spør dine ansatte hvorfor de går på jobb hver dag og hvorfor de fortsatt jobber der? Om ikke de har et godt svar på dette, så har du kanskje en lenger vei å gå, et godt omdømme starter fra innsiden. Uansett, vil nok de fleste ansatte finne flere faktorer om de får de riktige spørsmålene.

3. Etter dette, setter du sammen de to første

Du bestemmer hvilke verdier din merkevare skal stå for. Dette skal da ha rot i virkeligheten, som skal gjøre det enkelt å kommunisere dette internt.

4.  Utvikle et kommunikasjonskonsept

Et konsept gjør det enklere å jobbe med og enklere å kommunisere. Det kan gjøres dyrt og komplisert som Aker sin film «Nøtteknekkern» eller kan det være så enkelt som at du gir litt innsikt i arbeidshverdagen via sosiale medier. Presenter et kort intervju av månedens ansatt eller «en dag på jobbe med» i ulike situasjoner. Her skal verdiene vises, ikke sies.

5. Levere løftet

Mennesker er fortsatt din viktigste ressurs og dine nåværende ansatte er de viktigste ambassadørene for fremtidige ansatte. Sett derfor av den tiden du trenger for å kunne følge opp ansatte og spør de om de synes at dere fortsatt jobber i tråd med verdiene. Er dere på riktig vei eller er vi like fort ute av kurs? Etter verdiene er satt – kan det også være en fin mulighet for å enkelt se om kandidater passer din bedrift, i fremtidige jobbintervjuer.

Skal du rekruttere eller har behov for omstilling? Kontakt oss i dag!